Ga naar de inhoud

Home

Eugen Drewermann in Nederland

Er zijn weinig hedendaagse theologen, die op zoveel gebieden thuis zijn als Eugen Drewermann. Zijn eruditie is verbijsterend en zijn ijver niet minder. Deze Duitse theoloog en psychotherapeut is geen onbekende in Nederland. Al een aantal malen was hij te gast in ons land en inmiddels zijn er zo’n vijfentwintig boeken van hem vertaald in het Nederlands.

Toch is er iets vreemds in de wijze waarop hier te lande aandacht aan hem wordt geschonken. Dat ligt niet aan zijn pleitbezorgers. Het is onder andere aan Nico ter Linden te danken, dat Drewermann bij een groter publiek bekend werd. In ‘Het verhaal gaat’ (Ter Linden’s zesdelige hervertelling van de bijbel) komen we in bronvermelding de naam van Drewermann diverse malen tegen.

Dat geldt niet voor veel van de overige theologische literatuur. Uitzonderingen daargelaten lijkt het wel of Drewermann in Nederland nauwelijks meedoet in wat er in kerk en theologie gaande is. Het is echter de vraag of deze indruk juist is. Velen heeft hij door het bevrijdend karakter van zijn werk aangesproken, maar een platform om daarover van gedachten te wisselen was er tot dusver niet.


Meer lezen…

Als u lid wenst te worden

Belangstellenden, die lid willen worden van de Studiekring Drewermann Nederland, kunnen voor verdere informatie contact opnemen met onze secretaris Arend Noordam:
E-mail: arend@arendnoordam.nl 
06 242 347 17
Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst van de Studiekring, waarvoor de leden worden uitgenodigd. In november en mei verschijnt er een Nieuwsbrief.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 40,- per verenigingsjaar, over te maken op IBAN-nummer: NL15 INGB 0004 8599 35
Op rekening van Studiekring Drewermann Nederland o.v.v. “Lidmaatschap”.

Belangstellenden,

die het werk van de Studiekring willen steunen, kunnen zich laten inschrijven als donateur. Zij ontvangen dan tweemaal per jaar de Nieuwsbrief. We verwachten van hen jaarlijks een donatie van € 15 of meer voor kosten en financiële ondersteuning, over te schrijven op bovengenoemde rekening o.v.v. ‘Donateur’.