Ga naar de inhoud
Home » Blog » Leven: maar hoe?

Leven: maar hoe?

Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider

Eugen Drewermann

Leven: maar hoe? Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider, Eugen Drewermann

ISBN: 90 211 3925 1
2003, Meinema

In al zijn publicaties, voordrachten en therapeutisch en pastoraal werk, heeft  Eugen Drewermann (1940) zich laten zien als een kenner van de menselijke ziel. Het grote thema van zijn oeuvre is de menselijke angst.

Wat angst bij individuele mensen teweegbrengt, maar even zogoed op het niveau van groepen, volkeren en naties, heeft hij tot inzet van zijn theologie gemaakt. Helder schetst hij de spiraal van geweld die uit angst afkomstig is en het leven van velen heeft verwoest en telkens weer dreigt te verwoesten.
In dit toegankelijke boek werkt Drewermann uit welke wegen van bevrijding uit de angst de mens ter beschikking staan. De boodschap van Jezus van Nazareth is voor Drewermann een weg naar het leven in harmonie met onszelf en onze medemensen. Drewermann spreekt indringend en meeslepend over het verlangen naar een leven in vrijheid, over de zin die het leven uiteindelijk toch mag hebben en over de ‘poëzie van de werkelijkheid’.

Voor ieder die (opnieuw) kennismaakt met de gedachten van deze grote denker uit onze tijd, biedt dit boek inzicht en uitzicht.
(Tekst op de achterkant van het boek)