Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Eugen Drewermann Als de sterren goden waren

Moderne kosmologie en geloof

ISBN: 90 211 4075 6 (Nederland),  90 289 3597 5 (België) 2005 Meinema – Pelckmans

De auteur, theoloog en psychotherapeut, heeft zich een indrukwekkende hoeveelheid kennis op het gebied van kosmologie en natuurwetenschappen verworven. Daarvan geeft hij blijk in de eerste 100 bladzijden van het boek. Daarbij plaatst hij belangwekkende opmerkingen.
God is volgens hem binnen dit wetenschappelijke kader niet te bewijzen. De gehele traditionele christelijke voorstellingswereld is niet vol te houden. Maar met het evangelie van Johannes wordt de menselijke vraag naar religie en zijn ervaring van liefde reëel. Die ervaring wordt in het absolute gesteld en de liefde wordt als God benoemd.

Toch de wereld als schepping opvatten is mogelijk door het op te vatten als een vorm van vermenselijking van ons bestaan als mensen.
De auteur wil God niet bewijzen, maar als existentiële ervaring van liefde aan de orde stellen. Elke poging om een theodicee te formuleren wijst hij resoluut af.

Dit boek is een uitdaging om het christelijke geloof een nieuwe inhoud te geven. In het gesprek over wetenschap en geloven kun je niet om dit boek heen.

(Tekst Web-log W. Kleisen)