Ga naar de inhoud
Home » Blog » Die Seligpreisungen

Die Seligpreisungen

Eugen Drewermann

ISBN: 9783491713208,
Patmos, 01/2008

De tekst in dit boek is afkomstig uit Das Matthäusevangelium – Bilder der Erfüllung, Band 1, Olten 1992, S. 367-427. In de Nederlandse vertaling is de tekst te vinden op blz. 9-68 uit De Bergrede. Beelden van vervulling. Toelichting op Mattheüs 5,6 en 7, Meinema 1992.
Voor deze nieuwe uitgave is de tekst enigszins ingekort t.a.v. de feiten over het oorlogsgeweld van de VS (in de 3e zaligspreking: Zalig zijn de machtelozen, want zij zullen het land erven) en over het geweld in de samenleving van de VS (in de 7e zaligspreking: Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden). Maar heel duidelijk blijft, dat Drewermann kiest voor een leven zonder geweld, evenals de hindoe Mahatma Gandhi (blz. 95).
In 2007 ontving Drewermann voor zijn engagement met de vrede de Erich Fromm-prijs.

Eugen Drewermann bespreekt op dichterlijke wijze de acht zaligsprekingen uit Mattheus, die hij samen een fijn geslepen diamant noemt. De woorden van Jezus weerspiegelen hierin een nieuwe wet, verkondigd vanaf de ‘berg’ van het hart, niet in bliksem en donder zoals eertijds, maar met volmacht voor een leven in vrijheid en onafhankelijkheid.
Het is een eigentijdse toelichting, waarin Drewermann de betekenis van elke zaligspreking in onze mondiale wereld uitlegt. Hij verduidelijkt dit op verschillende plaatsen met voorbeelden uit zijn therapeutische praktijk. En dan wordt de innerlijke kracht van de woorden van Jezus van Nazareth nog meer voelbaar, helend en inspirerend.
(Aart de Groot)