Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Das Lukas-Evangelium

Das Lukas-Evangelium

Das Lukas-Evangelium - Bilder erinnerter Zukunft - Band 1: Lk 1-11

Bilder erinnerter Zukunft  
Band 1: Lk 1-11

Eugen Drewermann

Patmos, 10/2008,
ISBN: 978-3-491-21006-6

Na de commentaren van dr. Eugen Drewermann op de evangeliën van Marcus, Mattheüs en Johannes is nu zijn commentaar op het evangelie van Lucas verschenen. Voor iedere predikant en elke pastoraal werker zal ook dit commentaar weer een praktische steun zijn bij de ‘uitleg van de schriften’.

De toelichtingen van Drewermann op de teksten zijn ter zake en altijd doortrokken van zijn pastorale bewogenheid met de mensen, die in deze turbulente tijd hulp zoeken en hulp willen verlenen.

(Aart de Groot)