Ga naar de inhoud
Home » Blog » Das Eugen Drewermann Lesebuch

Das Eugen Drewermann Lesebuch

Das Eugen Drewermann Lesebuch

2009 Patmos, Düsseldorf,
ISBN: 978-3-491-50107-2

Het doel van een ‘Lesebuch’ is het wekken van de interesse voor een schrijver. Bij Drewermann gaat het erom in kort bestek zijn gedachten en uitspraken bekend te maken. Als geen andere persoonlijkheid heeft hij het debat gevoerd over de godsdienst en het christelijke leven in deze tijd. Daarbij was de spanning voelbaar tussen een emotioneel bepaalde spiritualiteit en de redelijkheid van een overtuiging, tussen de binnenkerkelijke praktijk en het buitenkerkelijke zoeken naar zingeving, de aandacht voor het individu en de problemen in de samenleving.

Drewermann heeft al veel meer dan twintigduizend bladzijden in tientallen boeken gepubliceerd. Voor een leek is het bijna onmogelijk om de betekenis van het hele oeuvre te overzien. Met de keuze in dit ‘Lesebuch’ worden de grote lijnen zichtbaar, die door de afzonderlijke teksten worden beschreven: in preken en interviews, in artikelen en meditaties, in monografieën , commentaren en interpretaties van sprookjes, van de Bijbel en van verschillende werken uit de wereldliteratuur.
(tekst van de uitgever)