Ga naar de inhoud
Home » Blog » Bijeenkomst van de Studiekring

Bijeenkomst van de Studiekring

13 maart 2010

Onderwerp

H. Daumier Ecce Homo Museum Folkwang Essen
Ecce homo.

De Lijdensverhalen van Marcus en Johannes,
Met bespreking van Drewermann’s exegese.

Verzoening en vergeving in Bijbels perspectief

De inleiding wordt gehouden door Dr. Cees J. den Heyer

Plaats: Carolus Clusius College
Prinses Julianastraat 66 te Zwolle

Ingang via parkeerterrein aan Kamperweg (10 minuten lopen van het station)
11.00 uur tot 16.30 uur (zaal open, koffie/thee: 10.30 uur)

Dr. Cees J. den Heyer

Dr. Cees J. den Heyer (1942) was tot 2001 hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de TU te Kampen. Daarna was hij tot 2007 werkzaam als docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam.
Hij publiceerde bij uitgeverij Meinema boeken over Jezus en Paulus en een theologisch zelfportret onder de titel Ruim geloven.

Toelichting op de behandeling van het onderwerp

Dr. Cees den Heyer zal als vakexegeet leiding geven bij de bestudering van Drewermann’s Bijbeluitleg. Het uitgangspunt is gekozen in de uitleg van de lijdensverhalen uit Marcus 14-15 en Johannes 18-19. Het zijn twee verhalen uit de Evangeliën, die het meest met elkaar contrasteren. Bij Markus zijn het vrees, zwijgen en godverlatenheid die het lijdensverhaal kleuren, terwijl we bij Johannes een Jezus aantreffen die als een lichtende gestalte de duistere wereld overwint. Nadat aan de eigenheid van deze verhalen recht is gedaan, komt in grote lijnen het commentaar van Drewermann aan bod. Thema’s als vertwijfeling, verraad, vergeving en verzoening krijgen bijzondere aandacht.
Deelnemers wordt aangeraden om van te voren deze verhalen te lezen en zo mogelijk kennis te nemen van Drewermann’s uitleg en vragen te formuleren.

Dr. Eugen Drewermann (1940) is theoloog en psychotherapeut te Paderborn (Dld.). In Nederland is Eugen Drewermann vooral bekend geworden door zijn commentaren op diverse boeken uit het Eerste en Tweede Testament.
De theorie van zijn dieptepsychologische exegese is te vinden in de twee delen van Tiefenpsychologie und Exegese (destijds ook in vertaling verschenen bij uitgever Meinema). Bij deze uitgevrij verschenen tot nu toe ongeveer twintig vertalingen, o.a. Beelden van verlossing (1990) en De tien geboden (2007).

Programma van de dag

10.30 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
11.00 uur Welkom en mededelingen door drs. Bert van der Woude
11.05 uur Lezing door dr. Cees J. den Heyer (1)
11.55 uur Pauze
12.15 uur Lezing door dr. Cees J. den Heyer (2)
13.00 uur Lunch
14.00 uur Werken in groepen
14.55 uur Pauze
15.15 uur Nagesprek en vragen in plenaire vergadering
15.55 uur Afsluiting studiedag
16.00 uur Ledenvergadering
16.30 uur Afsluiting ledenvergadering

Tags: