Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Gott ohne Angst

Gott ohne Angst

Einführung in das Denken Drewermanns

Matthias Beier

Gott ohne Angst, Matthias Beier

2010 Patmos Verlag
€ 18,00
www.patmos.de

ISBN 978-3491-72543-0

Matthias Beier is hoogleraar in de pastorale- en psychotherapie in Indianapolis/USA. Na zijn studie in Reutlingen en de USA promoveerde hij op een studie over Eugen Drewermann.

Wat heeft de menselijke angst en de overwinning ervan met de vraag naar God te maken? Het zoeken naar een antwoord trekt als de rode draad door het denken en het werk van de theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. “Gott ohne Angst’ verklaart het revolutionaire godsbeeld van Drewermann, dat talloze mensen geholpen heeft hun geloof in God opnieuw te verstaan en angstvrij te beleven. ‘Gott ohne Angst’ motiveert waarom Drewermann zich zo uitvoerig met de moderne wetenschappen bezig houdt: God laat zich niet vanuit de wereld van de natuur of van de geschiedenis ‘bewijzen’, zoals theologen nog steeds proberen. En de verworven inzichten van het hersenonderzoek maken de traditionele voorstelling van een ziel, die het lichaam binnengaat, onhoudbaar.

Het boek gaat in het bijzonder in op de consequenties van de religieuze herbezinning van Drewermann voor het begrijpen van de kerk, de wereld en de dialoog tussen de wereldgodsdiensten. Kan men in een kerkelijke gemeenschap therapeutisch met elkaar overweg, zoals Jezus dat vurig wenste? Kan een menselijkheid, die op absolute liefde gebaseerd is, mensen er toe brengen de oorlog te overwinnen en de uitbuiting van de natuur op te geven? Hoe kunnen de religies elkaar zo ontmoeten, dat zij vrede tot stand brengen in plaats van elkaar op grond van absolute eisen de aarde en het leven betwisten?

‘Gott ohne Angst’ is de eerste grondige inleiding in het denken en het werk van Eugen Drewermann. Van de prachtige Bijbelcommentaren tot de nieuwste boeken over het hersenonderzoek – Matthias Beier weet op boeiende wijze de lezeressen en lezers met het oeuvre van Eugen Drewermann vertrouwd te maken.
(tekst omslag, vertaling Aart de Groot)