Ga naar de inhoud
Home » Blog » Minisymposium 8 oktober 2011

Minisymposium 8 oktober 2011

Prof. Dr. Matthias Beier uit de VS spreekt over: Religion as therapy for soul and society.

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything

That’s how the light gets in

(Anthem, Leonard Cohen)
Prof. Dr. Matthias Beier

Matthias Beier is professor voor pastorale- en psychotherapie in Indianapolis/USA. Na zijn studie in Reutlingen (D) en de USA promoveerde hij op een dissertatie over Eugen Drewermann.

U kunt delen van het symposium terugluisteren via onderstaande mp3-bestanden.

Korte impressie

Matthias Beier zag er opmerkelijk fris uit, in aanmerking genomen dat hij helemaal uit Indianapolis in de VS naar Ede was gekomen, toch al gauw een reis van zo’n twaalf uur. Zonder een spoor van jetlag sprak hij monter en geïnspireerd de zaal toe over zijn boek Gott ohne Angst, dat deze dag in de Nederlandse vertaling verscheen: God zonder angst en geweld – Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid.

Welkomstwoord Bert van der Woude
Welkomstwoord
Bert van der Woude in het bijzonder aan Matthias Beier

Een feestelijke gebeurtenis, waarvoor het bestuur van de Studiekring en de vertaalster Marja Nusselder zich vele inspanningen hadden getroost, zo verklaarde voorzitter Bert van der Woude in zijn warme welkomswoord. “Een prachtig, belangrijk en nuttig boek”, zo noemde hij het.

Dit werd later beaamd door de twee andere sprekers, dr. Just van Es en dr. Tjeu van den Berk, die waren “ingehuurd” om het boek (waarvan ze de drukproeven hadden kunnen lezen) van kanttekeningen te voorzien. “Dit boek was hard nodig“, sprak Tjeu van den Berk, “want Drewermann’s publicaties zijn niet bij te benen, laat staan te overzien.”

deelnemers symposium SDN op 8 oktober 2011
Inleiding Prof. Mattias Beier op SDN 2011

Prof. Beier zette in zijn lezing Drewermanns’ visie uiteen hoe religie noodzakelijk is voor de moderne mens en voor de samenleving als therapie voor een liefdevol leven. Die gedachte vormt ook het hoofdthema van zijn boek. Hem werd vervolgens het eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling uitgereikt.

Matthias Beier ontvangt de vertaling God zonder angst en geweld, Hoofdlijnen van Eugen Drewermann’s theologie van de menselijkheid
Matthias Beier ontvangt de vertaling God zonder angst en geweld – Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid
Just van Est
Just van Est
Tjeu van den Berk
Tjeu van den Berk

Na de pauze was het de beurt aan Just van Es en Tjeu van den Berk. Van Es sprak vol respect over Drewermann, al had hij moeite met zijn toon en taal. Te massief en te weinig oog voor de complexiteit en de verstrikking waar veel mensen in leven. Van den Berk bleek een groot bewonderaar van Drewermanns’ boeken over Egypte, maar zette vraagtekens bij zijn gebruik van het woord angst. Is angst soms ook niet positief te waarderen? Ook had hij moeite met het woord therapeutisch, dat als een rode draad door Beiers boek loopt. Wekt dat niet verkeerde associaties? U kunt hun verhalen in zijn geheel terugluisteren (zie hierboven).

Matthias Beier antwoordde uitvoerig, waarna nog een levendige discussie ontstond, ook die kunt u in audio-vorm terugluisteren (zie hierboven).

De voorzitter besloot de vergadering met een hartelijk dankwoord aan de aanwezigen en de gastheren en gastvrouwen van de Edese Basisgemeenschap Exodus, die onder leiding van Henk Krikke deze bijeenkomst zo voortreffelijk hadden georganiseerd.