Ga naar de inhoud
Home » Blog » Die grossen Fragen

Die grossen Fragen

oder: Menschlich von Gott reden

Eugen Drewermann/Michael Albus

Die grossen Fragen oder: Menschlich von Gott reden

Patmos 2012
ISBN 978-3-8436-0143-6

De theoloog Eugen Drewermann en de journalist Michael Albus gaan op de grote vragen van ons leven in tegen de achtergrond van actuele psychologische, sociaal- en natuur weten-schappelijke inzichten. Daarbij wordt duidelijk: Het gaat steeds om diepe geloofsvragen, waarvan de beantwoording opheldering geeft over welke zin wij in ons leven zien.
Een boek dat zijn lezeressen en lezers ertoe uitnodigt om de eigen levenshouding opnieuw af te stemmen.
De thema’s zijn: Angst – liefde – dood – leed – vrijheid – (nood)lot – macht – geweld – schuld – God – ziel – droom – Wat zal er van de wereld terecht komen, was zal er van mij worden?
(vertaling tekst omslag, Aart de Groot)

Drewermann versteht es, brillant zu formulieren und den Leser durch treffsichere Beispiele und Querverbindungen geradezu zu unterhalten.

Theologische Revue