Ga naar de inhoud
Home » Blog » Geschichten gelebter Menschlichkeit

Geschichten gelebter Menschlichkeit

oder: Wie Gott durch Grimm’sche Märchen geht

Eugen Drewermann

Geschichten gelebter Menschlichkeit oder: Wie Gott durch Grimm’sche Märchen geht

Patmos, 2012

Sprookjes laten diepe wijsheden zien – ook over God. Dat is het centrale thema van vier sprookjes van de Gebroeders Grimm: De arme en de rijke, De kleermaker in de hemel, De sterrentaler* en De drie talen. Wat het betekent liefdevol en menselijk te handelen, maakt Eugen Drewermann zijn lezeressen en lezers duidelijk in het nadenken over God.

* Een taler is een oude Duitse en Oostenrijkse zilveren munt, Hoogduits, vgl. daalder (AdG)

Het geloof in de liefde als de enige en ware bron van alle geluk maakt in zekere zin juist de profane sprookjes tot een quasi religieus getuigenis. Als het klopt dat God de liefde is, danspreken de sprookjes als geen ander genre uit de wereldliteratuur over God. En alle wonderen brengen slechts deze ene diepe overtuiging tot uiting, namelijk: God beschermt de geliefden.

(teksten op de omslag, vertaling door Aart de Groot)