Ga naar de inhoud
Home » Blog » Studiedag zaterdag 5 oktober 2013

Studiedag zaterdag 5 oktober 2013

Drewermann over Petrus en Paulus

Thema

Exegese van teksten uit Handelingen over Paulus  (H 9,1-31) en Petrus (H 12,1-19), ‘s morgens in werkgroepen, in de middag gevolgd door een op het thema afgestemde lezing van Eugen Drewermann met discussie en gesprek.

Eugen Drewermann in de studio
Eugen Drewermann _ die Apostelgeschichte - Wege zur Menschlichkeit

Deze studiedag is opgenomen in het ‘Open erkend aanbod in het kader van de Permanente Educatie’ voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN (0,25 punt)

Plaats

Marnix College Juniorgebouw, Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA Ede

Tijd

zaterdag 5 oktober 2013, 11.00 uur tot 16.30 uur; inloop vanaf 10.30 uur

Aanmelding

Vóór 30 september 2013 door overschrijving van € 30 voor niet-leden en € 20 voor leden en studenten (inclusief lunch) op rekening 4859935 t.n.v. Studiekring Drewermann Nederland te Veenendaal o.v.v. ‘studiedag 5 oktober’.

Contactpersoon

Aart de Groot, secretaris, tel. 026-4722719, e-mail: aart.degroot@live.nl

Toelichting

Op het terrein van de exegese van Bijbelse en mythische teksten heeft de Duitse theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann (1940) in de loop der jaren heel veel boeiend en inspirerend werk geschreven.

Na zijn priesterwijding verdiept Drewermann zich in de psychoanalyse om daarmee in het pastoraat de mensen beter te kunnen begrijpen en te kunnen helpen. Het brengt hem vervolgens tot een studie van de Jahwistische oergeschiedenis (vanuit exegetisch, dieptepsychologisch en filosofisch gezichtspunt) Strukturen des Bösen (1976-1978, 7e druk in 1992).

Daarin geeft hij een nieuwe uitleg over het verhaal van de ’zondeval’ in Genesis 3 en van de daarop volgende teksten. Hij ontdekt dat de dieptepsychologie onmisbaar is voor de uitleg van Bijbelse teksten en dat een symbolische lezing de betekenis van de verhalen voor het leven en handelen van hedendaagse mensen veel duidelijk kan maken. Daarbij is de rode draad in zijn werk: hoe komt de mens van angst tot vertrouwen in God. Drewermann krijgt ook veel kritiek en wordt in 1991/1992 geschorst. In 2005 neemt hij afscheid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Met grote inzet en belezenheid schrijft Drewermann met behulp van de zogenaamde dieptepsychologische exegese (naast de historisch-kritische exegese) een zeer verhelderend en pastoraal commentaar op de vier Evangeliën en het boek Handelingen (1987-2011), voorzien van talloze voetnoten en toelichtingen uit diverse andere commentaren. De tien boeken zijn een ‘goudmijn’ voor werkers in het kerkelijk veld.

Op de studiedag van 5 oktober 2013 zullen de twee genoemde teksten uit het boek Handelingen behandeld worden aan de hand van de regels van de dieptepsychologische exegese, die Eugen Drewermann heeft geformuleerd in Tiefenpsychologie und Exegese.

Literatuur

Eugen Drewermann Dieptepsychologie en exegese, Meinema 1991

Eugen Drewermann Exegese en dieptepsychologie, Meinema 1993

Eugen Drewermann Die Apostelgeschichte Wege zur Menschlichkeit. Patmos 2011, 1200 Seiten

Jos de Heer Commentaar op Handelingen. Jezus’ Geestkracht wereldwijd, Skandalon 2013, 820 pagina’s.

Tags: