Ga naar de inhoud
Home » Blog » Open studiedag op 29 maart 2014

Open studiedag op 29 maart 2014

Angst, vrijheid en vertrouwen
Kierkegaard en Drewermann in dialoog

Prof. dr. Renée van Riessen
Søren Kierkegaard
Søren Kierkegaard

Lezing door prof. dr. Renée van Riessen, universitair docent filosofie in Groningen en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Leiden.

Kierkegaards denken is van grote invloed geweest op de theologie van Drewermann.

Deze studiedag is opgenomen in het ‘Open erkend aanbod in het kader van de Permanente Educatie’ voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN (0,25 punt)

Plaats

Marnix College Juniorgebouw, Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA  Ede

Tijd

Zaterdag 29 maart 2014, 11.00 uur tot 16.30 uur; inloop vanaf 10.30 uur

Programma

10.30 uur         Inloop en inschrijving

11.00 uur         Welkom en opening

11.00 uur         Lezing door Bert L. van der Woude. Kierkegaard in het werk van Drewermann

11.20 uur         Bespreking van teksten van Kierkegaard onder deskundige leiding

12.45 uur         Lunch

13.30 uur        Opening middagbijeenkomst

13.35 uur         Lezing door Prof. Dr. Renée van Riessen

15.00 uur         Pauze (koffie en thee)             

15.20 uur         Vragen uit de gespreksgroepen

16.30 uur         Afsluiting met de mogelijkheid tot nagesprek onder het genot van een drankje.

Aanbevolen literatuur

Het begrip angst
 • Geert Jan Blanken Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk, Ambo, 2012, 3e druk 2013
 • Het begrip Angst (vert. Jan Sperna Weiland, herz. Frits Florin, Budel : Damon 2009 (Dit wordt aanbevolen door Van Riessen.)
  Het begrip Angst is samen met Wijsgerige kruimels uitgegeven door Ambo in 1995 (dit is de oorspronkelijke vertaling van Jan Sperna Weiland)
 • De ziekte tot de dood (vert. Lineke Buijs), Amsterdam: Boom 2008
  Uit Het begrip angst de paragrafen 4 en 5 uit Hs 1, het begrip: zondeval en het begrip: angst. Daarnaast hoofdstuk 5 in zijn geheel.
 • Voor wie nog meer wil lezen: Het begin van De ziekte tot de dood (dus Aanhef en Eerste Deel A, hieruit a, b en c.
 • Eugen Drewermann: Psychoanalyse und Moraltheologie, 1, Angst und Schuld, Mainz 1982, blz. 128-162
 • Eugen Drewermann, Strukturen des Bösen, Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer, psychoanalytischer und philosophischer Sicht, Teil III, blz. 436-564
 • Bert L. van der Woude, Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, deel II (uitgave PKN Utrecht, 6e druk 2012) blz. 131-155

Aanmelding

Aanmelding zo mogelijk vóór 24 maart 2014 door overschrijving van € 20 voor leden en studenten en € 30 voor niet-leden (inclusief lunch) op IBAN nummer: NL15 INGB 0004 8599 35 t.n.v. Studiekring Drewermann Nederland te Veenendaal o.v.v. ‘Studiedag 29 maart’.

Contactpersoon

Aart de Groot, secretaris, tel. 026-4722719, e-mail: aart.degroot@live.nl