Ga naar de inhoud
Home » Blog » Open studiedag 21 maart 2015

Open studiedag 21 maart 2015

Van ik naar wij

Thema

VAN IK NAAR WIJ
Drewermann en de toekomst van de kerk

Tijd

zaterdag 21 maart 2015 11.00 uur tot 16.30uur
(inloop vanaf 10.30 uur)
(Na afloop is er van 16.40 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering.)

Plaats

Juniorgebouw van het Marnix College,
Prins Bernhardlaan 25,
6713 MA Ede

Aanmelding

Door overschrijving van de entree (inclusief de lunchkosten): € 20 voor leden en studenten en € 30 voor donateurs en belangstellenden op rekening NL15 INGB 0004 8599 35 op naam van Studiekring Drewermann Nederland met mededeling: ‘entree studiedag 21 maart 2015’.

Programma

11.00-11.05 Opening en toelichting op het programma
11.05-11.20 Korte lezing: De wenteltrap van de bestaansniveaus door Aart de Groot
11.25-12.45 Werkgroepen (1); 12.45-13.30 u. Lunch
13.30-13.45 Korte lezing: Ecclesiologie (kerkleer) door Bert van der Woude
13.45-15.00 Werkgroepen (2); 15.00-15.20 u. Pauze;
15.20-15.35 Korte lezing: De Basisgemeente ‘Exodus’ in Ede door Mar van der Velden
15.35-16.25 Plenair: discussie en gesprek o.l.v. Bert van der Woude
16.25-16.30 Afsluiting.

Literatuur

  • Eugen Drewermann Jezus van Nazareth – Bevrijden tot vrede – Geloven in vrijheid, Meinema, 1998 (blz. 206-327)
  • Eugen Drewermann Wendepunkte oder: Was eigentlich besagt das Christentum, Patmos 2014 (blz. 243-326)
Stellingen voor de studiedag op 21 maart 2015 na de 1e lezing
  1. In het werk van Eugen Drewermann staat de individuele mens met al zijn angsten en verlangens centraal. Drewermann ziet het christendom als een therapeutische verlossingsreligie, die de mens als individu vertrouwen en vrede wil schenken.
  2. Zonder kennis van het onbewuste blijft de mens overgeleverd aan de regels van het moralisme met loon en straf. De groei naar zelfbewustzijn vraagt om een verwerking van alle belemmerende angsten en blokkades in de innerlijke wereld van de mens. Daar is een JIJ voor nodig.
  3. Ieder mens heeft een ruimte nodig, waarin hij/zij zich open en kwetsbaar durft op te stellen en zich geheel en al mag uitspreken. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om uit te groeien tot een zelfstandig mens, die ook binnen het WIJ kan participeren.
  4. In de faculteiten van de Godgeleerdheid in Nederland is er naast de historisch-kritische methode geen plaats voor de dieptepsychologische methode van Drewermann en een symbolisch lezen van religieuze teksten.
Tags: