Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Geld, Gesellschaft und Gewalt

Geld, Gesellschaft und Gewalt

Kapital und Christentum (Band 1)

Eugen Drewermann

Patmos

Geld, Gesellschaft und Gewalt- Kapital&Christentum 1

(Tekst van de uitgever:) Steeds meer, steeds sneller, steeds verder. De huidige groeidoctrine is niet alleen schadelijk, ze is rampzalig. Er worden steeds meer producten op de markt gegooid – ten koste van de armen en de natuur.
Eugen Drewermann laat zien dat een duurzame en niet langer op de groei gerichte economie de enige realistische en houdbare is. In begrijpelijke taal beschrijft hij hoe economische verschijnselen samenhangen en duidt hij de huidige toestand in de wereld dieptepsychologisch.


Een belangrijk boek voor een ieder die zich bezig houdt met de problematiek van de actuele economische, en daarmee ook ecologische, ontwikkelingen en die op zoek is naar verandering.