Ga naar de inhoud
Home » Blog » „Luther wollte mehr“

„Luther wollte mehr“

Eugen Drewermann über den Reformator und seinen Glauben im Gespräch mit Jürgen Hoeren

Eugen Drewermann

Luther wollte mehr

Verlag Herder 2016
320 pagina’s
€ 19,99
ISBN: 978-3-451-37566-8

Eugen Drewermanns kritische balans na 500 jaren Reformatie.
“Wat geloofde Maarten Luther en wat wilde hij bereiken? Hoe kunnen wij hem in deze tijd weer ontdekken en opnieuw verstaan? Wat zou Luther over de huidige toestand van de christelijke kerken zeggen?
Na 500 jaren verdeeldheid maakt de theoloog en Lutherkenner Eugen Drewermann een niets ontziende kritische balans op. Hebben de katholieken van de verdeeldheid geleerd? En wat hebben de reformatorische kerken met de erfenis van Luther gedaan los van alle strijd en merkwaardige twistgesprekken en wat is ervan overgebleven?
In gesprek met Jürgen Hoeren geeft Eugen Drewermann een visie op Luther, die wat de reformator ten diepste na aan het hart lag weer serieus aandacht schenkt: dat de mens door God onvoorwaardelijk aangenomen en gerechtvaardigd is.
De kern van het lutheraans denken en de praktische gevolgen verdient het opnieuw ontdekt te worden: theologisch, antropologisch, psychologisch – juist ook in zo’n door crises bepaalde tijd als tegenwoordig. (cursief adg)

Luther maakte iets bewust, dat in het verloop van de geloofstraditie allang aanwezig was. In plaats van de boodschap van de eenheid die Jezus in de wereld wilde brengen – tussen God en mens, tussen hemel en aarde, tussen heiligen en zondaren, tussen tempel en het profane – creatief op te vatten en verder te leiden, hebben 1500 jaren kerkgeschiedenis onder katholieke hoede de spanningen geconsolideerd. Luther heeft, plaatsvervangend voor een hele periode, in zijn tijd en voor de eeuwen daarna deze verdeeldheid gevoeld, doorleden en hij heeft het op zijn manier op zich genomen om het uit te spreken en te overwinnen. Het zou historisch niet fair zijn om de mens Luther te verwijten dat hij aan het begin van de 16e eeuw niet op de nieuwe kentering van zijn tijd, op het enorme verzet in zijn tijd met een gesloten systematische beschouwing kon antwoorden. Hij heeft het van geval tot geval op de plaats gedaan, waarop hij het zeer duidelijk als noodzakelijk ervaarde. Daarom is hij in mijn ogen in zijn hele biografie niet in 1517 maar in het jaar 1521 op de Rijksdag in Worms op zijn toppunt. Daar bereikte de hele reformatorische aanloop haar hoogtepunt.”

(vertaalde tekst van de website van Verlag Herder, Aart de Groot)