Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Wegen naar menselijkheid

Wegen naar menselijkheid

Dieptepsychologische lezing van het Marcusevangelie

Eugen Drewermann

Wegen naar menselijkheid, Eugen Drewermann

Vertaling door Marja Nusselder
Deel 1: Marcus 1-9
Deel 2: Marcus 9-16
Skandalon Uitgeverij oktober 2020
2 delen 1400 pagina’s
24 x 16 x 8,5 cm
ISBN: 9789492183989
€ 99,99 (met SDN-korting € 80, zie ‘Boekverkoop’)

Dit tweedelige commentaar op het Marcusevangelie, een moderne klassieker, presenteert Jezus als het authentieke gezicht van de liefde. Hij toont compassie met menselijk lijden en bevrijdt van angst.

Drewermann opent de Bijbelse verhalen zo dat ze raken aan het leven van mensen hier en nu. Hij maakt volop gebruik van inzichten uit de dieptepsychologie, de filosofie, andere religies en zijn eigen therapeutische praktijk als psychoanalyticus.

Wegen naar menselijkheid bestrijkt het hele Marcusevangelie. Deel 1 bespreekt Marcus 1-9, deel 2 Marcus 9-16. Het is een vertaling van Das Markus Evangelium (1988). Met een nieuw voorwoord van Eugen Drewermann.

‘Via de exegese komt Drewermann bij de mens in zijn concrete bestaan. Dan wordt ook inzichtelijk hoe in menselijke ervaringen de ontmoeting met God plaatsvindt. Want God spreekt mensen aan, in de wezenlijke dimensies van hun bestaan. Niet letterlijk hoorbaar, maar in het hart. Jezus laat zien, in zijn parabels maar ook in zijn omgang met mensen, wat ware menselijkheid inhoudt.’
Bert van der Woude, predikant Protestantse Gemeente Windschoten, voorzitter Studiekring Drewermann Nederland

‘Denk niet te snel “ik ben geen theoloog of predikant”, want Drewermann onthult de psychologische potentie in de Marcusverhalen, en die kan elke lezer aanspreken. Uitmuntend dat dit commentaar nu ook in het Nederlands beschikbaar is.’
Mark de Jager, Jonge Theoloog des Vaderlands

‘Drewermann’s analyse legt de psychologische logica in de verhalen van Marcus bloot en laat de lezers stap voor stap meevoelen met de handelende personen. Dit Marcuscommentaar is een klassieker.’
Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament

‘Eugen Drewermann’s magistrale commentaar op het Marcusevangelie helpt ons deze tekst te lezen als een boodschap over een God die vrijmaakt van angst en onderdrukking. Dit is theologie voor de eenentwintigste eeuw.’
Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Een hoofdstuk voorgelezen

“Wegen naar menselijkheid” als luisterboek? Wie weet….
Hoe dat zou klinken, laat David Heek (“theaterdominee”) horen. Hij leest een hoofdstuk voor:
Marcus 1, 12-13. In de woestijn en in Gods nabijheid.

Beluister dit fragment van David Heek
Marcus 1,12-13
In de woestijn en in Gods nabijheid of:
verenigd met dieren en engelen

12En meteen dreef de Geest hem uit de woestijn in. 13En hij was in de woestijn veertig dagen, beproefd door de Satan en was bij de dieren en engelen bedienden hem (Mc 1,31)

Download deze mp3.