Ga naar de inhoud
Home » Blog » Leben an der Seite Jesu

Leben an der Seite Jesu

Leben an der Seite Jesu

Eugen Drewermann

2021 Publik-Forum
€ 11,90

(Een bewerking van de online-lezing van Eugen Drewermann (zonder manuscript) op de ‘Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt.)

Wie leeft er aan de zijde van Jezus, op de manier van Jezus? Uitgaand van het eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie, dat een dag uit het leven van Jezus schildert, spreekt Eugen Drewermann over de betekenis van het gebed als een inkeer tot zichzelf. 

Het gesprek over de man die door een ‘onreine geest bezeten’ was, om wie het in het verhaal over Jezus in de synagoge van Kafarnaüm gaat, brengt Drewermann in verband met een hedendaags psychologisch begrip van de aard van uiterlijk geweld tegenover innerlijke integriteit. 

Eugen Drewermann legt een verband met actuele politieke conflicten en roept ertoe op de eigen gedachten ten aanzien van oorlog, op de vlucht zijn en onderdrukking toe te laten en ernstig te nemen. 

(vertaling van de tekst op de website van Publik-Forum door Aart de Groot)