Ga naar de inhoud
Home » Blog » Aufeinander zugehen in Zeiten der Spaltung

Aufeinander zugehen in Zeiten der Spaltung

Neujahrsansprache 2022 im Dr.-Max-Otto-Bruker-Gesundheitszentrum in Lahnstein

Eugen Drewermann

63 pagina’s
edition bodoni mei 2022
€ 18

Aufeinander zugehen in Zeiten der Spaltung

Deze tekst is een schriftelijke registratie van de nieuwjaarstoespraak die Drewermann in 2022 zonder manuscript heeft gehouden*. Deze theoloog werkt sinds de intrekking van zijn leerbevoegdheid en de schorsing uit het priesterambt in maart 1992 als psychotherapeut en schrijver. Taalvaardig pakt hij steeds weer nieuwe problemen op, zo ook de problemen in onze door crises geteisterde tijd. 

De kritische theoloog, psychoanalyticus en onbevreesde denker ziet in het tekort aan individualiteit, gezond verstand, integriteit, oprechtheid en hoop, de oorzaak van de algemene ongerustheid en verdeeldheid van onze samenleving (en staat bij deze tekorten afzonderlijk stil, Aart de Groot). Hij spreekt over de verschuivingen die in het kapitaal wortelen; over schendingen van de rechten van de individuen in de coronapandemie. Hij noemt bitter het niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de regels en principes van een democratie bij de hereniging van de beide Duitse staten en de vrede in gevaar brengende oostelijke uitbreiding van de NAVO; het krijgsgehuil om de Oekraïne.  

Zijn toespraak is een pleidooi voor maatschappelijke saamhorigheid zonder taboes, een uitvoerig vredesengagement en een humane hoop op een wereld zonder vijandschap tussen mensen en volkeren op deze planneet. 

Een appel op de menselijkheid. 
(Tekst op de achterkant van het boek.)

*
Deze toespraak heeft tot veel commotie en aantijgingen aan het adres van Drewermann geleid.
Zie onder andere: https://drewermann.nl/2022/05/12/matthias-beier-verwijten-tegen-drewermann-lopen-mank-bij-feitencontrole/

Dit boekje is echter niet verkrijgbaar voor mensen, die in Nederland gevestigd zijn. Wel is de extra uitgave verkrijgbaar van het Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus waar de toespraak in een extra uitgave van hun magazine „Der Gesundheitsberater“ is opgenomen. De toespraak is immers gehouden in het Dr.-Max-Bruker-Gesundheitszentrum. Er zijn enkele exemplaren daarvan beschikbaar bij de Boekverkoop van onze vereniging: de uitgave kost €2 en een kopie €1.
Het Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus heeft ook een downloadversie beschikbaar gesteld:
https://gesundheitsberater.de/wp-content/uploads/Der-Gesundheitsberater-Sonderdruck-2022-03-Neujahrsansprache-Drewermann.pdf