Ga naar de inhoud
Home » Blog » Studiedag SDN oktober 2022

Studiedag SDN oktober 2022

Prof. dr. Jan Loffeld spreekt op de studiedag SDN oktober 2022
Prof. dr. Jan Loffeld spreekt op de studiedag SDN oktober 2022

Prof. dr. Jan Loffeld

spreekt op de studiedag SDN oktober 2022. Hij is in 1975 geboren in Kleve en hoogleraar Praktische theologie in Tilburg.
Jan Loffeld studeerde theologie in Münster en Rome en werd in 2003 tot priester gewijd.
Zijn werkveld is o.a. ‘Theologie en praktijk van het pastoraat in de moderniteit’.

Loffeld pleit voor vernieuwing van de Kerk waarbij die zich veel meer richt op het dienen van mensen. “Door te gaan waar het pijn doet, door te gaan waar christenen misschien vuil worden: in precaire levensomstandigheden.”
“Solidair zijn met de verliezers van de hedendaagse megatrends van globalisering, neoliberale economische systemen of digitalisering – om maar een paar elementen te noemen.”
Jan Loffeld is Duitser en spreekt goed Nederlands. Hij is een kenner van het werk van Drewermann. De titel van zijn referaat is:

DREWERMANN over HET KWAAD

Datum

Zaterdag 8 oktober 2022

Programma

12:00 uurInloop
12:30Lunch
13:30 uurWelkom en inventariseren rondvraag
13:45 uurJan Loffeld spreekt over ‘Drewermann over het kwaad’
14:45 uurPauze
15:00 uurBespreking
16:00 uurAfsluiting met hapje en drankje

Er is deze middag ook een boekentafel, waar u werk van en over Drewermann kunt aanschaffen. Zie: Boekverkoop.
Er kan alleen contant worden afgerekend.
Er zullen ook enkele exemplaren van de kersverse uitgave Het geheim van Jezus van Nazaret te koop liggen.

Locatie

Pauluskerk,
Van Limburg Stirumlaan 18,
8091 CK Wezep
038 376 2272

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze studiedag bij de secretaris, bij voorkeur via e-mail. Aan hen die deze brief per post ontvangen de vraag om hun mailadres (en telefoonnummer) aan de secretaris door te geven.
Voor onze organisatie is het wenselijk dat u zich voor 1 oktober aanmeldt.

Uw bijdrage voor de deelname aan de studiedag bedraagt € 20 (studenten € 10,-). U kunt deze overmaken op rekening
NL15 INGB 0004 8599 35 t.n.v. Studiekring Drewermann Nederland o.v.v. ‘deelname studiemiddag 8 oktober 2022’.

We hopen op uw belangstelling voor deze bijeenkomst.

Routebeschrijving

Vanaf het Station loopt u 1 kilometer over de Stationsweg richting Wezep. Dan ziet u op een gegeven ogenblik de Dorpskerk. Honderd meter daarvoor gaat u linksaf; daarna na 100 meter rechtsaf. Dan ziet u de Pauluskerk. Bij de Pauluskerk is ruimschoots gelegenheid te parkeren.

Tags: