Ga naar de inhoud
Home » Blog » Nur durch Frieden bewahren wir uns selber

Nur durch Frieden bewahren wir uns selber

Die Bergpredigt als Zeitenwende 

Nur durch Frieden bewaren wir uns selber - Die Bergpredigt als Zietenwende

Eugen Drewermann
2023  Patmos Verlag
ISBN: 978-3-8436-1428-3
286 pagina’s
€ 28,00

Al dikwijls is er opgemerkt: “Met de Bergrede kun je geen politiek voeren.” Maar in dit boek over het ‘keerpunt in de geschiedenis’ actualiseert Eugen Drewermann de Bergrede als de eigenlijke overgang naar de vrede. Met iedere oorlog verliezen we onze menselijkheid. En zolang de regeerders in angst voor elkaar zich in voortdurende bewapening wederzijds bedreigen om hun macht te handhaven, zullen er oorlogen blijven woeden en het aantal slachtoffers stijgen. Alleen met de politieke consequenties van de Bergrede zal er vrede komen. 

(samenvatting van de tekst op de achterzijde van het boek, door Aart de Groot)