Ga naar de inhoud
Home » Blog » Kerk en Vrede refereert naar Eugen Drewermann

Kerk en Vrede refereert naar Eugen Drewermann

Eugen Drewermann

Op de website van Kerk en Vrede is op 15 oktober op de pagina ‘Actueel‘ het volgende geplaatst:

OPNIEUW: EUGEN DREWERMANN 15 oktober 2023

Al even geleden (23 maart j.l.) maakten we bezoekers van onze website attent op de rede die theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann onder de titel “Rede gegen den Krieg” hield aan de Humboldt universiteit te Berlijn op het congres van de Duitse Vredes-beweging ‘Zonder NAVO leven – ideeën voor vrede’ .

Onlangs verscheen van zijn hand “Nur durch Frieden bewahren wir uns selber: Die Bergpredigt als Zeitenwende”.

Iemand schrijft ons: “Fascinerend hoe hij de cultuur van geweldloosheid uiteenzet en als teken van hoop stelt. Ik vind het zo bij Kerk en Vrede passen. Misschien kun je het delen.”

Bij deze, helaas zonder Nederlandse ondertiteling.

Kerk en Vrede 15 oktober 2023