Ga naar de inhoud
Home » Blog » Financieel verslag 2023

Financieel verslag 2023

Een globaal overzicht van de financiën in 2023. De SDN heeft een licht positief resultaat geboekt dankzij een goed bezochte studiedag op 20 mei 2023 en de enorme tegemoetkoming in de kosten voor de beide studiedagen in het auditorium van het Catharijneconvent.
Ook de boekverkoop zorgt voor een substantiële constante bron van inkomsten.

inkomstenuitgaven
contributies leden700,00nieuwsbrief958,97
bijdragen donateurs258,00kosten voor studiedagen933,76
bijdragen studiedagen1.540,00bestuurskosten895,35
boekverkoop717,88bankkosten301,49
€ 3.215,88 € 3.089,57