Ga naar de inhoud
Home » Archieven voor Theo den Blanken » Pagina 13

Theo den Blanken

An den Grenzen der Medizin

Märchen von Heilung und Hoffnung

Eugen Drewermann

An den Grenzen der Medizin, Märchen von Heilung und Hoffnung, Eugen Drewermann

ISBN: 9783491210059, Patmos, 07/2008

Dit boek is een heruitgave van Der Herr Gevatter, Der Gevatter Tod, Fundevogel. Arzt und Tod im Märchen, Water-Verlag 1990.

Sprookjes hebben iets merkwaardigs. Zij worden voorgelezen aan kinderen, maar goed beschouwd vertellen ze dikwijls ontwikkelingsgeschiedenissen, die volwassenen inzicht geven in het menselijk bestaan.

Drewermann is als geen ander in staat om de diepe wijsheid van de sprookjes aan het licht te brengen. Hij maakt daarbij gebruik van de inzichten van de dieptepsychologie, van de betekenis van de symbolen en van diverse verhalen uit de literatuur.
Voor een kennismaking met zijn methode is het sprookje Das Mädchen ohne Hände, Walter-Verlag, 13. Auflage 1999 m.i. heel geschikt.

Lees verder »An den Grenzen der Medizin

De Tien Geboden

Tussen opdracht en wijsheid Eugen Drewermann Vertaling uit het Duits door Marja NusselderISBN: 97890211416642007, Meinema Eugen Drewermann leest de Tien Geboden uit het Oude Testament… Lees verder »De Tien Geboden

Atem des Lebens

Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott Band 2. Die Seele Eugen Drewermann ISBN: 978-3-491-21001-12007, Patmos Verlag Zwischen Angst und Vertrauen(In de serie Glauben… Lees verder »Atem des Lebens

Von der Macht des Geldes

oder Märchen zur Ökonomie Eugen Drewermann ISBN: 978-3-491-21002-82007, Patmos Verlag  Märcheninterpretationen. Rumpelstilzchen, Der gestiefelte Kater und Die Bremer Stadtmusikanten.

Spuren des Heils

Eugen Drewermann ISBN: 978-3-491-71310-92007, Patmos Verlag (De teksten in dit boek zijn overgenomen uit ‘Jesus von Nazareth’, ‘Das Matthäusevangelium’ en ‘Ein Mensch braucht mehr als… Lees verder »Spuren des Heils

Dromen om te ontwaken

Eugen Drewermann spreekt tijdens de oprichting van de SDN

Oprichtingsbijeenkomst Studiekring Drewermann

6 oktober 2007 was Eugen Drewermann te gast in Ede om de startdag op te luisteren van de Studiekring, die zich met zijn werk gaat bezighouden.

De ruim honderd aanwezigen hingen meer dan een uur geboeid aan zijn lippen. Drewermann is een beoefenaar van de zogenaamde ‘vrije rede’. Zonder enige notitie reikt hij zijn inzichten aan en put daarbij uit zijn eigen psychotherapeutische praktijk.

Deze wijze van voordracht stelt hem in staat om contact te houden met zijn publiek, waarbij hij er blijk van gaf goed ingevoerd te zijn in de Nederlandse situatie.

Lees verder »Dromen om te ontwaken

Stil van God spreken

Eugen Drewermann - Stil van God spreken - Overpeinzingen

Overpeinzingen

Eugen Drewermann

Vertaling uit het Duits door Marja Nusselder

Ca. 160 blz., ca. € 16,50.
ISBN 90 211 4126 4
2006, Meinema/Pelckmans

In deze overpeinzingen bij bijbelse teksten verdiept Eugen Drewermann belangrijke aspecten van ons godsbeeld: de God van Jezus treedt ons tegemoet als onvoorwaardelijke goedheid, onder wie het leven van angst verandert in vertrouwen. Zo’n God scheidt niet; Hij verenigt alle mensen in het weten van dezelfde nood en hulpbehoevendheid. De ‘taal’ van God is daarom het stille woord van de liefde, dat zich roert in het hart van elk van ons, altijd als hunkering, soms als vervulling.

Lees verder »Stil van God spreken

Atem des Lebens

Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott Band 1. Das Gehirn Eugen Drewermann ISBN 3-491-21000-3,2006, Patmos, Düsseldorf (In de serie Glauben in Freiheit, Band 3 Religion und Naturwissenschaft… Lees verder »Atem des Lebens

Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Eugen Drewermann Als de sterren goden waren

Moderne kosmologie en geloof

ISBN: 90 211 4075 6 (Nederland),  90 289 3597 5 (België) 2005 Meinema – Pelckmans

De auteur, theoloog en psychotherapeut, heeft zich een indrukwekkende hoeveelheid kennis op het gebied van kosmologie en natuurwetenschappen verworven. Daarvan geeft hij blijk in de eerste 100 bladzijden van het boek. Daarbij plaatst hij belangwekkende opmerkingen.
God is volgens hem binnen dit wetenschappelijke kader niet te bewijzen. De gehele traditionele christelijke voorstellingswereld is niet vol te houden. Maar met het evangelie van Johannes wordt de menselijke vraag naar religie en zijn ervaring van liefde reëel. Die ervaring wordt in het absolute gesteld en de liefde wordt als God benoemd.

Lees verder »Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Leven: maar hoe?

Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider

Eugen Drewermann

Leven: maar hoe? Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider, Eugen Drewermann

ISBN: 90 211 3925 1
2003, Meinema

In al zijn publicaties, voordrachten en therapeutisch en pastoraal werk, heeft  Eugen Drewermann (1940) zich laten zien als een kenner van de menselijke ziel. Het grote thema van zijn oeuvre is de menselijke angst.

Lees verder »Leven: maar hoe?