Ga naar de inhoud
Home » Blog

Blog

Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Eugen Drewermann Als de sterren goden waren

Moderne kosmologie en geloof

ISBN: 90 211 4075 6 (Nederland),  90 289 3597 5 (België) 2005 Meinema – Pelckmans

De auteur, theoloog en psychotherapeut, heeft zich een indrukwekkende hoeveelheid kennis op het gebied van kosmologie en natuurwetenschappen verworven. Daarvan geeft hij blijk in de eerste 100 bladzijden van het boek. Daarbij plaatst hij belangwekkende opmerkingen.
God is volgens hem binnen dit wetenschappelijke kader niet te bewijzen. De gehele traditionele christelijke voorstellingswereld is niet vol te houden. Maar met het evangelie van Johannes wordt de menselijke vraag naar religie en zijn ervaring van liefde reëel. Die ervaring wordt in het absolute gesteld en de liefde wordt als God benoemd.

Lees verder »Eugen Drewermann – Als de sterren goden waren

Leven: maar hoe?

Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider

Eugen Drewermann

Leven: maar hoe? Over angst, geweld, zin en liefde, in gesprek met Richard Schneider, Eugen Drewermann

ISBN: 90 211 3925 1
2003, Meinema

In al zijn publicaties, voordrachten en therapeutisch en pastoraal werk, heeft  Eugen Drewermann (1940) zich laten zien als een kenner van de menselijke ziel. Het grote thema van zijn oeuvre is de menselijke angst.

Lees verder »Leven: maar hoe?