Meteen naar de inhoud
Home » Recent verschenen

Recent verschenen

‘RICHTET NICHT!’ VOLTOOID

Richtet nicht 3 - Eugen Drewermann

Strafrecht & Christentum 3

Eugen Drewermann
Patmos 2023
ISBN/EAN 978-3-8436-1216-6
885 pagina’s
€ 42,-

Op 9 maart 2023 is bij Patmos Verlag het derde deel verschenen van Richtet nicht! Het betreft een onderzoek van Eugen Drewermann naar christendom en strafrecht. Hiermee is Richted nicht! voltooid.

Met de 885 bladzijden van dit derde deel is weer een groot boekproject van Drewermann afgerond. De titel is ontleend aan de zogenaamde veldrede in het evangelie volgens Lucas: ‘Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden’ (Lucas 6,37). Drewermann onderzoekt in de drie delen de historische ontwikkeling van het strafrecht vanaf de oudste bekende culturen. Hij bekritiseert in het eerste deel, verschenen in 2020, de theologie van de straf die zich in het christendom heeft ontwikkeld. Deze heeft van de barmhartige God een wrede straffende God gemaakt. Het kruis van Jezus, een wreed en onverdiend strafmiddel, zou voor christenen juist een vermaning moeten zijn om niet toe te geven aan een strafcultuur.

Lees verder »‘RICHTET NICHT!’ VOLTOOID

Het geheim van Jezus van Nazaret

Het geheim van Jezus van Nazaret - Eugen Drewermann

Eugen Drewermann

Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
2022, Uitgeverij Van Warven
ISBN 978 94 93175 93 8
155 bladzijden
€ 15,95

Tekst achterzijde: 

In Het geheim van Jezus van Nazaret geeft Eugen Drewermann op een openhartige wijze inzicht in wat voor hem de essentie is van het christelijk geloof. Aanleiding daartoe zijn vragen van jongeren, maar dit boekje is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een zinvolle omgang met Bijbelse beelden die betrokken zijn op de wereld van nu.

Lees verder »Het geheim van Jezus van Nazaret

Richtet nicht!

Richtet nicht! Strafrecht & Christentum 2
Strafrecht & Christentum 2
Gerichtsvorstellungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit

Eugen Drewermann

2021 Patmos Verlag
ISBN 978-3-8436-1215-9
€ 39,00

Goedheid in plaats van wettelijkheid

‘Is God rechtvaardig? God zij dank niet! De kern van de boodschap van Jezus luidt veeleer: “En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.” Hoe krijgen wij dit bevrijdende inzicht in het kader van het strafrecht terug?

Lees verder »Richtet nicht!

Leben an der Seite Jesu

Leben an der Seite Jesu

Eugen Drewermann

2021 Publik-Forum
€ 11,90

(Een bewerking van de online-lezing van Eugen Drewermann (zonder manuscript) op de ‘Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt.)

Wie leeft er aan de zijde van Jezus, op de manier van Jezus? Uitgaand van het eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie, dat een dag uit het leven van Jezus schildert, spreekt Eugen Drewermann over de betekenis van het gebed als een inkeer tot zichzelf. 

Lees verder »Leben an der Seite Jesu

Wegen naar menselijkheid

Dieptepsychologische lezing van het Marcusevangelie

Eugen Drewermann

Wegen naar menselijkheid, Eugen Drewermann

Vertaling door Marja Nusselder
Deel 1: Marcus 1-9
Deel 2: Marcus 9-16
Skandalon Uitgeverij oktober 2020
2 delen 1400 pagina’s
24 x 16 x 8,5 cm
ISBN: 9789492183989
€ 99,99 (met SDN-korting € 80, zie ‘Boekverkoop’)

Dit tweedelige commentaar op het Marcusevangelie, een moderne klassieker, presenteert Jezus als het authentieke gezicht van de liefde. Hij toont compassie met menselijk lijden en bevrijdt van angst.

Drewermann opent de Bijbelse verhalen zo dat ze raken aan het leven van mensen hier en nu. Hij maakt volop gebruik van inzichten uit de dieptepsychologie, de filosofie, andere religies en zijn eigen therapeutische praktijk als psychoanalyticus.

Wegen naar menselijkheid bestrijkt het hele Marcusevangelie. Deel 1 bespreekt Marcus 1-9, deel 2 Marcus 9-16. Het is een vertaling van Das Markus Evangelium (1988). Met een nieuw voorwoord van Eugen Drewermann.

Lees verder »Wegen naar menselijkheid

Richtet nicht!

Strafrecht und Christentum 1

Eugen Drewermann

Patmos 2020
512 pagina’s
14.8 x 5.7 x 22.2 cm
ISBN 978-3-8436-1214-2
€ 39

‘Wat goed en kwaad is zeggen de wetten die door God of een historische heerser of door de wil van het volk zijn vastgelegd. Wie in strijd met de wetten handelt, maakt zich schuldig, wordt aansprakelijk gesteld en bestraft. Geheel anders luidt de boodschap Jezus van Nazaret over een zachtaardige God en over het vertrouwen in diens absolute vergevensgezindheid.’

Lees verder »Richtet nicht!

Die Stunde des Jeremia

Für eine Kirche die Jesus nicht verrät

Die Stunde des Jeremia Für eine Kirche die Jesus nicht verrät

Eugen Drewermann

Eugen Drewermann in gesprek met Michael Albus
Patmos juli 2020
208 pagina’s
14.1 x 2.2 x 22.1 cm
ISBN 978-3-8436-1250-0
€ 20

‘Wij beleven stellig het debacle van alles wat tot nu toe de kracht van de katholieke kerk als monarchaal systeem heeft uitgemaakt. De diagnose van Drewermann in het gesprek met Michael Albus luidt: het is het uur van de Bijbelse profeet Jeremia, die in het verval van een oud godsbeeld een nieuw godsbeeld verkondigd. Iedereen heeft het vermogen om in zijn hart naar God te luisteren.

Lees verder »Die Stunde des Jeremia

An der Quelle des Lebens

An der Quelle des Lebens, Worte mit Herz und Verstand

Worte mit Herz und Verstand

Eugen Drewermann

Patmos mei 2020
ISBN 978-3-8436-1247-0
12×19 cm
128 pagina’s
€ 15

‘Dit  boek brengt enkele belangrijke, gemakkelijk toegankelijke gedachten en mooie teksten bijeen uit het onuitputtelijke werk van Eugen Drewermann.’

Lees verder »An der Quelle des Lebens