Ga naar de inhoud
Home » Recent verschenen

Recent verschenen

God, waar bent U?

God, waar bent U?

Eugen Drewermann/Martin Freytag
Oorspronkelijke titel: Gott, wo bist Du?
Vertaling Bert van der Woude
mei 2023 Uitgeverij Van Warven
ISBN 978 94 93288 74 4
200 pagina’s
€ 19,95

Nederland is het meest seculiere land ter wereld en de kerkgang is de afgelopen decennia drastisch gedaald. Niettemin wordt de vraag naar God nog steeds gesteld en is het zoeken naar zin belangrijker dan ooit. In ‘God, waar bent U?’ vertelt bijbeluitlegger en psychotherapeut Eugen Drewermann (1940) hoe hij in God gelooft en welke weg hij daarvoor heeft afgelegd en nog steeds gaat.

Lees verder »God, waar bent U?

‘RICHTET NICHT!’ VOLTOOID

Richtet nicht 3 - Eugen Drewermann

Strafrecht & Christentum 3

Eugen Drewermann
Patmos 2023
ISBN/EAN 978-3-8436-1216-6
885 pagina’s
€ 42,-

Op 9 maart 2023 is bij Patmos Verlag het derde deel verschenen van Richtet nicht! Het betreft een onderzoek van Eugen Drewermann naar christendom en strafrecht. Hiermee is Richted nicht! voltooid.

Met de 885 bladzijden van dit derde deel is weer een groot boekproject van Drewermann afgerond. De titel is ontleend aan de zogenaamde veldrede in het evangelie volgens Lucas: ‘Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden’ (Lucas 6,37). Drewermann onderzoekt in de drie delen de historische ontwikkeling van het strafrecht vanaf de oudste bekende culturen. Hij bekritiseert in het eerste deel, verschenen in 2020, de theologie van de straf die zich in het christendom heeft ontwikkeld. Deze heeft van de barmhartige God een wrede straffende God gemaakt. Het kruis van Jezus, een wreed en onverdiend strafmiddel, zou voor christenen juist een vermaning moeten zijn om niet toe te geven aan een strafcultuur.

Lees verder »‘RICHTET NICHT!’ VOLTOOID

Gott, wo bist du?

Eugen Drewermann antwortet jungen Menschen

Gott, wo bist du? - Eugen Drewermann antworted Jungen Menschen

Eugen Drewermann/Martin Freitag
Tweede druk 2023, Patmos Verlag
ISBN/EAN 978-3-8436-1210-4
176 pagina’s
€ 12,-

  • “Wat is er bedoeld met >God, onze Vader< ? “;
  • “Gaan God de Schepper en de evolutieleer samen?”;
  • “Is God wel almachtig – als je naar het lijden en de ellende in de wereld kijkt?” ;
  • “Wat moeten we aan met ‘duivel’ en ‘hel’?”;
  • “Kunnen we God ervaren?”;
  • “Geloven Christenen en Moslims in dezelfde God?”.
Lees verder »Gott, wo bist du?

Het geheim van Jezus van Nazaret

Het geheim van Jezus van Nazaret - Eugen Drewermann

Eugen Drewermann

Vertaald uit het Duits door Bert L. van der Woude
2022, Uitgeverij Van Warven
ISBN 978 94 93175 93 8
155 bladzijden
€ 15,95

Tekst achterzijde: 

In Het geheim van Jezus van Nazaret geeft Eugen Drewermann op een openhartige wijze inzicht in wat voor hem de essentie is van het christelijk geloof. Aanleiding daartoe zijn vragen van jongeren, maar dit boekje is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een zinvolle omgang met Bijbelse beelden die betrokken zijn op de wereld van nu.

Lees verder »Het geheim van Jezus van Nazaret

Richtet nicht!

Richtet nicht! Strafrecht & Christentum 2
Strafrecht & Christentum 2
Gerichtsvorstellungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit

Eugen Drewermann

2021 Patmos Verlag
ISBN 978-3-8436-1215-9
€ 39,00

Goedheid in plaats van wettelijkheid

‘Is God rechtvaardig? God zij dank niet! De kern van de boodschap van Jezus luidt veeleer: “En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.” Hoe krijgen wij dit bevrijdende inzicht in het kader van het strafrecht terug?

Lees verder »Richtet nicht!

Leben an der Seite Jesu

Leben an der Seite Jesu

Eugen Drewermann

2021 Publik-Forum
€ 11,90

(Een bewerking van de online-lezing van Eugen Drewermann (zonder manuscript) op de ‘Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt.)

Wie leeft er aan de zijde van Jezus, op de manier van Jezus? Uitgaand van het eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie, dat een dag uit het leven van Jezus schildert, spreekt Eugen Drewermann over de betekenis van het gebed als een inkeer tot zichzelf. 

Lees verder »Leben an der Seite Jesu

Wegen naar menselijkheid

Dieptepsychologische lezing van het Marcusevangelie

Eugen Drewermann

Wegen naar menselijkheid, Eugen Drewermann

Vertaling door Marja Nusselder
Deel 1: Marcus 1-9
Deel 2: Marcus 9-16
Skandalon Uitgeverij oktober 2020
2 delen 1400 pagina’s
24 x 16 x 8,5 cm
ISBN: 9789492183989
€ 99,99 (met SDN-korting € 80, zie ‘Boekverkoop’)

Dit tweedelige commentaar op het Marcusevangelie, een moderne klassieker, presenteert Jezus als het authentieke gezicht van de liefde. Hij toont compassie met menselijk lijden en bevrijdt van angst.

Drewermann opent de Bijbelse verhalen zo dat ze raken aan het leven van mensen hier en nu. Hij maakt volop gebruik van inzichten uit de dieptepsychologie, de filosofie, andere religies en zijn eigen therapeutische praktijk als psychoanalyticus.

Wegen naar menselijkheid bestrijkt het hele Marcusevangelie. Deel 1 bespreekt Marcus 1-9, deel 2 Marcus 9-16. Het is een vertaling van Das Markus Evangelium (1988). Met een nieuw voorwoord van Eugen Drewermann.

Lees verder »Wegen naar menselijkheid