Ga naar de inhoud
Home » Blog » Studiekring 14 maart 2009

Studiekring 14 maart 2009

Droom, mythe, sprookje en legende in praktijk

Werken met dromen in de geest van Drewermann

De inleiding wordt gehouden door
drs. Govert J. Bach, die tevens de
workshop over dromen verzorgt.
drs. Govert J. Bach

Eugen Drewermann heeft in Dieptepsychologie en exegese. Droom, mythe, sprookje, sage en legende (Meinema, 1991) de centrale betekenis van de droom voor de godsdienst aangetoond. Hij begint met wat de bijbel zegt over droomervaringen en droombeelden. In Job 33,14 staat bijvoorbeeld:

‘God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op. In de dromen en visioenen van de nacht, in de tover van de diepste slaap, of wanneer hij ligt te sluimeren, opent God de oren van de mens … ‘

Met deze woorden spreekt het Oude Testament nog het in de mensheid levende geloof uit, dat bij alle oude volkeren even verbreid was, als bij de zo geheten primitieve culturen van onze tijd: de droom is een wezenlijke vorm, ja zelfs de centrale vorm van godservaring (58)

Govert Bach werkt als pastoraal psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg op het grensgebied van spiritualiteit en psychotherapie (Valeriuskliniek, Stichting Buitenamstel Geestgronden).

Hij studeerde theologie, maar kreeg gaandeweg meer belangstelling voor de pastorale psychologie en studeerde af in deze doctoraalspecialisatie. Zijn opleiding was zo praktisch ingesteld, dat hij al tijdens zijn doctoraalperiode aan het werk kon. Eerst bij Justitie, het gevangeniswezen, en na zeven jaar, als vervulling van een grote wens, in de psychiatrie.

Hij ontwikkelt in de praktijk steeds meer een zielzorg, waarin de mens in crisis in een machtsvrije ruimte van stilte en aandacht recht gedaan kan worden. Met al zijn tentakels grijpend naar symbolen en verhalen uit het religieuze. Jung en Drewermann zijn daarbij zijn leermeesters in dat ambacht. Teksten uit de bijbel en sprookje en muziek vormen de leidraad waarmee hij mensen ervaringen van hun ziel kan teruggeven om hun zingeving te versterken.

Govert Bach heeft tientallen workshops over dromen in verschillende settings gehouden. Hij heeft dus veel ervaring met dit werk en zorgt daarbij voor een veilige omgeving met respect voor ieder mens.

In de workshop op deze Studiedag zal hij enkele dromen of droomfragmenten nemen (mogelijk met inbreng van de deelnemers) om de ervaring van de dromer mee te maken tegen de achtergrond van de aanwezigen als ‘collectief onbewuste’, waarin hun eigen symbolen en beelden kunnen oplichten.

Programma
10.30 uurInloop/ontvangst met koffie/thee
11.00 uurWelkom door de voorzitter, drs. Bert L. van der Woude
11.05 uurInleiding door drs. Govert J. Bach:
Droom. Mythe, sprookje en legende in praktijk
en gelegenheid voor het stellen van vragen
11.45 uurKorte pauze met koffie/thee
12.00 uurEerste deel workshop: Werken met dromen in de geest van Eugen Drewermann
13.00 uurLunchpauze
14.00 uurTweede deel workshop
14.45 uurVragen van de deelnemers
15.00 uurPauze met koffie/thee
15.30 uurBestuurlijke en huishoudelijke zaken van de vereniging
– Financieel overzicht 2007/2008
– Uitbreiding bestuur
– Informatie over toekomstige activiteiten, o.a.:
✧ Minisymposium op 3 oktober 2009
16.30 uur
Tags: