Ga naar de inhoud
Home » Recent verschenen » Pagina 5

Recent verschenen

Die Apostelgeschichte

Wege zur Menschlichkeit

Eugen Drewermann

Eugen Drewermann - Die Apostelgeschichte - Wege zur Menschlichkeit

(ca. 1000 Seiten)
Patmos Dezember 2011
ISBN 978-3-8436-0070-5

De ‘Handelingen van de apostelen’ is een vervolg op het Lucasevangelie, omdat het de uitbreiding van de Jezus-beweging binnen de hellenistische-romeinse wereld beschrijft. Even als in zijn evangelie wil Lucas de lezers niet slechts historisch informeren, maar ook geloof verkondigen. Op deze manier legt Eugen Drewermann de ‘Handelingen van de apostelen’ uit.
Hij vraagt ernaar wat mensen nodig hebben om hun leven te veranderen en hoe zij vanuit de strijd met hun levensangst in een veld van vertrouwen gevoerd kunnen worden. Overtuigend toont hij aan de hand van de geschiedenis van de vroege christelijke gemeente aan, hoe de boodschap van Jezus totaal misverstaan wordt, als zij moralistisch wordt uitgelegd – als een opzettelijke verandering van de levenswijze op grond van een nieuw zedelijk inzicht. Jezus stelde daarentegen de mensen in staat alleen naar God te luisteren en hij sprak stil in het hart van de mensen de taal van de liefde.
(vertaling tekst omslag, Aart de Groot)

Lees verder »Die Apostelgeschichte

Der Offene Himmel

Der Offene Himmel - Meditationen zu Advent und Weihnachten - Eugen Drewermann

Meditationen zu Advent und Weihnachten

Eugen Drewermann

Patmos, 5e gewijzigde druk 2011,
184 pagina’s (1e oplage in 1990)*
€ 14,90
ISNB: 978-3-8436-0076-7

Kerstmis – in de gestalte van een weerloos kind is de liefde van God voor de mensen tastbaar geworden.
In een mooie, poëtische taal mediteert Eugen Drewermann uitgaande van Bijbelse teksten, hoe het godsbeeld van de liefde zich in onze werkelijkheid zou kunnen manifesteren. Hoe bijvoorbeeld in een wereld vol militair geweld vrede onder mensen mogelijk zou zijn.

Lees verder »Der Offene Himmel

Religie zonder angst en geweld

Hoofdlijnen van Eugen Drewermann’s theologie van de menselijkheid

Matthias Beier

Religie zonder angst en geweld - Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid

Uitgeverij Skandalon
Vertaling: Marja Nusselder
256 pagina’s
Prijs: € 24,99 (met SDN-korting € 20,00 zie Boekverkoop)
ISBN/EAN: 978-94-90708-32-0

Matthias Beier verstaat de kunst om op een boeiende wijze het werk van deze revolutionaire denker dichter bij de lezers te brengen – van zijn grote commentaren op de Bijbel tot aan zijn nieuwste boeken over het moderne hersenonderzoek.
Talloze mensen heeft Drewermann geholpen om God op een nieuwe wijze te ervaren en vrij van angst te kunnen leven. Volgens Drewermann is de werkelijke kern van Jezus’ geloof zijn volledig vertrouwen op een absolute onvoorwaardelijke Liefde. We moeten vooral letten op de symbolische betekenis van de verhalen over Jezus, en hem ontdoen van het puin van kerkelijke mystificaties. Drewermanns standpunten gingen tegen de kerkleer in, en hij werd geschorst als priester.

In Religie zonder angst en geweld laat Matthias Beier zien hoe Drewermann vanuit de Bijbel tot een nieuw spreken over God komt en waarom Drewermann zo veel waarde hecht aan het gesprek met de moderne wetenschappen. Wie God is laat zich niet afleiden uit de natuur of de geschiedenis. Maar het vertrouwen in een absoluut liefhebbende God, zoals Jezus dat voorleefde, geeft de mens een werkelijk houvast.

Lees verder »Religie zonder angst en geweld

Gott ohne Angst

Einführung in das Denken Drewermanns

Matthias Beier

Gott ohne Angst, Matthias Beier

2010 Patmos Verlag
€ 18,00
www.patmos.de

ISBN 978-3491-72543-0

Matthias Beier is hoogleraar in de pastorale- en psychotherapie in Indianapolis/USA. Na zijn studie in Reutlingen en de USA promoveerde hij op een studie over Eugen Drewermann.

Wat heeft de menselijke angst en de overwinning ervan met de vraag naar God te maken? Het zoeken naar een antwoord trekt als de rode draad door het denken en het werk van de theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann. “Gott ohne Angst’ verklaart het revolutionaire godsbeeld van Drewermann, dat talloze mensen geholpen heeft hun geloof in God opnieuw te verstaan en angstvrij te beleven. ‘Gott ohne Angst’ motiveert waarom Drewermann zich zo uitvoerig met de moderne wetenschappen bezig houdt: God laat zich niet vanuit de wereld van de natuur of van de geschiedenis ‘bewijzen’, zoals theologen nog steeds proberen. En de verworven inzichten van het hersenonderzoek maken de traditionele voorstelling van een ziel, die het lichaam binnengaat, onhoudbaar.

Lees verder »Gott ohne Angst

Das Lukas-Evangelium

Das Lukas-Evangelium - Bilder erinnerter Zukunft - Band 2

Bilder erinnerter Zukunft. Band 2: Lk 12-24

Eugen Drewermann

2010 Patmos
ISBN: 978-3-491-21007-3
€ 49,90

Lukas heeft in zijn Evangelie en in Handelingen geprobeerd een antwoord te geven op de wezenlijk vraag, die iedereen zich stellen moet, die de boodschap van Jezus van Nazareth ernstig neemt. Hoe kunnen de woorden van Jezus, gesproken in een vreemde cultuur in een voorbije tijd, onder veranderde omstandigheden levend blijven, betrouwbaar en waar blijken?

Lees verder »Das Lukas-Evangelium